This is an example of a HTML caption with a link.
Resort - Nhà Hàng 17 photos | 1220 view

Phòng Double

Phòng Famaly

Nhà Hàng

Chuẩn bị gala

Sân Vườn

Hồ Bơi

Tiệc gala hồ bơi

Sân Vườn

Sân Vườn

Sân Vườn

Hồ Bơi

Resort

Lễ Tân

Mặt trước Resort

Resort

Resort

Resort
Hình Gala 5 photos | 1217 view

gala1

gala 2

gala 3

gala 4

gala 5
Danh lam thắng cảnh 7 photos | 1704 view

Tháp Posanu

Bãi đá Ông Địa

Đồi cát Mũi Né

Bàu Trắng

Bãi Biển Hàm Tiến

Mũi Kê Gà

Làng chài Mũi Né