Hình ảnh chuẩn bị Gala Dinner cho khách....

Một số hình ảnh chuẩn bị Gala Dinner cho khách.....
Tổ chức gala dinner tối ngày 28/03/2014 - Tại hồ bơi Sand Garden Resort